Οργανωσιακή Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση της Επιχείρησης
(prosklisi_b_organosiaki_anaptyxi)

button_prosklisi_b.jpg

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης: Οργανωσιακή Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση της Επιχείρησης

Εκπαιδευτικές Ενότητες Προγράμματος Κατάρτισης:

 1. Οργανωσιακή ανάπτυξη
 2. Η συναισθηματική νοημοσύνη ως αναγκαία και ικανή συνθήκη ανάπτυξης των σύγχρονων επιχειρήσεων
 3. Data mining for business intelligence
 4. Ηγεσία και διοίκηση ομάδας
 5. Βασικές αρχές και τεχνικές αποτελεσματικής ανάπτυξης εργαζομένων
 6. Αποτελεσματική ανάθεση εργασιών (delegation)
 7. Ανάπτυξη ομάδας (team building) και αντίσταση σε αλλαγές (resistance to changes)
 8. Conflict Management
 9. Επίλυση προβλημάτων (problem solving)
 10. Τεχνικές ανάπτυξης κουλτούρας εξυπηρέτησης
 11. Διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες (customer relationship management – CRM)
 12. Ανάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικού εξυπηρέτησης πελατών – διαχείριση παραπόνων σύμφωνα με τις αρχές του ISO 10002
 13. Αποτελεσματικές και σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων
 14. Presentation skills και τεχνικές επιρροής
 15. Διαχείριση κρίσεων (crisis management)
 16. Time Management & Stress Management