Τηλεκατάρτιση – Τηλεκπαίδευση

Η Πλατφόρμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Στόχος της είναι η υποστήριξη της υπηρεσίας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και η ενίσχυση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Η πρόσβαση στην Πλατφόρμα γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Κάντε κλικ εδώ, για να κατεβάσετε σε μορφή αρχείου ένα σύντομο εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της Πλατφόρμας Ασύγχρονης ηλεκπαίδευσης και της παρακολούθησης των μαθημάτων e-learning.

Καλή συνέχεια!


Λίγα λόγια για εμάς...

H Εταιρία Καινοτόμες Αναπτυξιακές Δράσεις (ΚΕΚ I.DE.A. E.Π.Ε.), δραστηριοποιείται εδώ και 22 χρόνια στον τομέα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ από το 2006 δραστηριοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο καθώς έχει επεκτείνει τις δομές της και στην Περιφέρεια  Κρήτης. 


Ιδρύθηκε το 1990 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρχική επωνυμία «Πληροφορική Νέων – Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινωνικής Πρωτοβουλίας και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης». Σήμερα λειτουργεί ως πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, εθνικής εμβέλειας σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την υλοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ). 

Μάθετε περισσότερα...


Παράλειψη διαθέσιμα μαθήματα

Διαθέσιμα Μαθήματα


 • Tίτλος Προγράμματος Κατάρτισης:
  Αποτελεσματική Επικοινωνία και Συμπεριφορά

  Εκπαιδευτικές Ενότητες Προγράμματος Κατάρτισης:

  1. Προσωπική Ανάπτυξη
  2. Τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας στο επιχειρησιακό περιβάλλον
  3. Τεχνικές και μέθοδοι βελτίωσης της επαγγελματικής συμπεριφοράς
  4. Διατμηματική Συνεργασία (Team Working)
  5. Θετική στάση και βελτίωση προσωπικής εικόνας
  6. Ξενόγλωσση επαγγελματική ορολογία
  7. Υγεία και Ασφάλεια της εργασίας
  8. Εργασιακές σχέσεις / Βασικές αρχές λειτουργίας επιχειρήσεων και αρχές της μη διάκρισης 


 • Tίτλος Προγράμματος Κατάρτισης:
  Αποτελεσματική Επικοινωνία και Συμπεριφορά

  Εκπαιδευτικές Ενότητες Προγράμματος Κατάρτισης:

  1. Προσωπική Ανάπτυξη
  2. Τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας στο επιχειρησιακό περιβάλλον
  3. Τεχνικές και μέθοδοι βελτίωσης της επαγγελματικής συμπεριφοράς
  4. Διατμηματική Συνεργασία (Team Working)
  5. Θετική στάση και βελτίωση προσωπικής εικόνας
  6. Ξενόγλωσση επαγγελματική ορολογία

 • Tίτλος Προγράμματος Κατάρτισης:
  Εξειδικευμένες Δεξιότητες Πωλήσεων

  Εκπαιδευτικές Ενότητες Προγράμματος Κατάρτισης:

  1. Οργάνωση και διοίκηση πωλήσεων (sales management)
  2. Διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών & πελατών στρατηγικής σημασίας (key account management)
  3. Πελατοκεντρική οργάνωση και καινοτομία στις πωλήσεις
  4. Σύγχρονες τεχνικές αποτελεσματικών πωλήσεων
  5. Αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας και εφαρμογή τους στις πωλήσεις
  6. Αντιμετώπιση ερωτήσεων, παραπόνων και χειρισμός αντιρρήσεων πελατών
  7. Τεχνικές διαπραγματεύσεων και διαπραγματεύσεις στις πωλήσεις
  8. Τεχνικές προσωπικής πώλησης

 • Tίτλος Προγράμματος Κατάρτισης:
  Οργάνωση Αποθήκης και Διαχείριση Αποθεμάτων

  Εκπαιδευτικές Ενότητες Προγράμματος Κατάρτισης:

  1. Ο ρόλος των Logistics στην οικονομία και στην επιχείρηση – Η διοίκηση των ολοκληρωμένων Logistics
  2. Στρατηγικές αποφάσεις για τη μεταφορά και την αποθήκευση
  3. Τεχνικές και μεθοδολογία των Logistics
  4. Διοίκηση αποθεμάτων και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις αυτών
  5. Διοίκηση ροής υλικών
  6. Αγορές
  7. Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και χρήση πληροφοριακών συστημάτων στην αποθήκευση


 • Tίτλος Προγράμματος Κατάρτισης:
  Προσαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής στο νέο οικονομικό πλαίσιο (1)

  Εκπαιδευτικές Ενότητες Προγράμματος Κατάρτισης:

  1. Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
  2. Πελατοκεντρική οργάνωση και καινοτομία στην εξυπηρέτηση πελατών 
  3. Customer Relation Management (CRM)
  4. Αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων στην εξυπηρέτηση πελατών
  5. Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων και χειρισμός αντιρρήσεων πελατών.


 • Tίτλος Προγράμματος Κατάρτισης:
  Προσαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής στο νέο οικονομικό πλαίσιο (2)

  Εκπαιδευτικές Ενότητες Προγράμματος Κατάρτισης:

  1. Εκπαιδευτική Ενότητα: Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (24 ώρες)

  2. Εκπαιδευτική Ενότητα: Customer Relation Management (CRM) (12 ώρες)

  3. Εκπαιδευτική Ενότητα: Πελατοκεντρική οργάνωση και καινοτομία στην εξυπηρέτηση πελατών (18 ώρες)

  4. Εκπαιδευτική Ενότητα: Ποιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών (Quality Customer Service) (16 ώρες)

  5. Εκπαιδευτική Ενότητα: Αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας και εφαρμογή τους στην εξυπηρέτηση πελατών (21 ώρες)

  6. Εκπαιδευτική Ενότητα: Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων και χειρισμός αντιρρήσεων πελατών (15 ώρες).

 • Tίτλος Προγράμματος Κατάρτισης:
  Σύγχρονες Τεχνικές Επαγγελματικών Πωλήσεων

  Εκπαιδευτικές Ενότητες Προγράμματος Κατάρτισης:

  1. Βασικές Αρχές Marketing
  2. Πελατοκεντρική οργάνωση και καινοτομία στις πωλήσεις
  3. Σύγχρονες τεχνικές αποτελεσματικών πωλήσεων
  4. Αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας
  5. Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων και χειρισμός αντιρρήσεων πελατών
  6. Τεχνικές διαπραγματεύσεων και διαπραγματεύσεις στις πωλήσεις
  7. Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ  

 • Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης: Δημιουργία Mobile εμπορικών εφαρμογών (e-shops) με τη χρήση γλωσσών 4ης γενιάς και με έμφαση στη χρηστικότητα (user interface) και τις σύγχρονες τεχνολογίες could computing

  Εκπαιδευτικές Ενότητες Προγράμματος Κατάρτισης:

  1. Εισαγωγή και γενικές εφαρμογές e-commerce
  2. Βασικές αρχές σχεδιασμού περιβάλλοντος χρήστη
  3. Γλώσσες 4ης γενιάς και χρήση αυτών
  4. Προγραμματισμός σε mobile εφαρμογές
  5. Χρήση του web για την άντληση πληροφοριών. Cloud Computing
 • Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης: Οργανωσιακή Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση της Επιχείρησης

  Εκπαιδευτικές Ενότητες Προγράμματος Κατάρτισης:

  1. Οργανωσιακή ανάπτυξη
  2. Η συναισθηματική νοημοσύνη ως αναγκαία και ικανή συνθήκη ανάπτυξης των σύγχρονων επιχειρήσεων
  3. Data mining for business intelligence
  4. Ηγεσία και διοίκηση ομάδας
  5. Βασικές αρχές και τεχνικές αποτελεσματικής ανάπτυξης εργαζομένων
  6. Αποτελεσματική ανάθεση εργασιών (delegation)
  7. Ανάπτυξη ομάδας (team building) και αντίσταση σε αλλαγές (resistance to changes)
  8. Conflict Management
  9. Επίλυση προβλημάτων (problem solving)
  10. Τεχνικές ανάπτυξης κουλτούρας εξυπηρέτησης
  11. Διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες (customer relationship management – CRM)
  12. Ανάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικού εξυπηρέτησης πελατών – διαχείριση παραπόνων σύμφωνα με τις αρχές του ISO 10002
  13. Αποτελεσματικές και σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων
  14. Presentation skills και τεχνικές επιρροής
  15. Διαχείριση κρίσεων (crisis management)
  16. Time Management & Stress Management
 • Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης: Ποιοτική και Αποτελεσματική Εξυπηρέτηση Πελατών

  Εκπαιδευτικές Ενότητες Προγράμματος Κατάρτισης:

  1. Βασικές αρχές Μάρκετινγκ
  2. Πελατοκεντρική οργάνωση και καινοτομία στην εξυπηρέτηση πελατών
  3. Δραστηριότητες και συστήματα για την εξυπηρέτηση – υποστήριξη του πελάτη και ικανοποίηση των αναγκών του
  4. Ποιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών – Quality Customer Service
  5. Επικοινωνία – Τεχνικές Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στην εξυπηρέτηση των πελατών
 • Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης: Εμπορία και Προώθηση Βιολογικών Προϊόντων

  Εκπαιδευτικές Ενότητες Προγράμματος Κατάρτισης:

  1. Βασικές έννοιες Μάρκετινγκ
  2. Βασικά χαρακτηριστικά – οφέλη βιολογικών τροφίμων και προϊόντων
  3. Η νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Πηγές χρηματοδότησης βιολογικής γεωργίας
  4. Η αγορά του λιανεμπορίου και το περιβάλλον του εμπορίου βιολογικών τροφίμων και προϊόντων
  5. Εμπορία και διακίνηση βιολογικών προϊόντων
  6. Προώθηση και διανομή βιολογικών προϊόντων
  7. Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων βιολογικών προϊόντων – Τεχνικές επικοινωνίας με τους πελάτες
  8. Νέες τεχνολογίες στην εμπορία και προώθηση βιολογικών προϊόντων – Ηλεκτρονικό εμπόριο
  9. Πιστοποίηση και έλεγχος βιολογικών προϊόντων
 • Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης: Ποιοτική και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών

  Εκπαιδευτικές Ενότητες Προγράμματος Κατάρτισης:

  1. Βασικές αρχές Μάρκετινγκ
  2. Πελατοκεντρική οργάνωση και καινοτομία στην εξυπηρέτηση πελατών
  3. Δραστηριότητες και συστήματα για την εξυπηρέτηση – υποστήριξη του πελάτη και ικανοποίηση των αναγκών του
  4. Ποιότητα στην εξυπηρέτηση πελατών – Quality Customer Service
  5. Επικοινωνία – Τεχνικές Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στην εξυπηρέτηση των πελατών
  6. Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων και χειρισμός αντιρρήσεων πελατών
  7. Ξενόγλωσση επαγγελματική ορολογία
 • Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης: Σύγχρονες Τεχνικές Επαγγελματικών Πωλήσεων

  Εκπαιδευτικές Ενότητες Προγράμματος Κατάρτισης:

  1. Βασικές αρχές Μάρκετινγκ
  2. Πελατοκεντρική οργάνωση και καινοτομία στις πωλήσεις
  3. Σύγχρονες τεχνικές αποτελεσματικών πωλήσεων
  4. Αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας
  5. Διαχείριση ερωτήσεων, παραπόνων, απαιτήσεων και χειρισμός αντιρρήσεων πελατών
  6. Τεχνικές διαπραγματεύσεων και διαπραγματεύσεις στις πωλήσεις
  7. Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
 • Στα πλαίσια των σεμιναρίων αυτών, γίνεται εκπαίδευση στην ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων και στην έκδοση ΠΕΑ. Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική για όλα τα ακίνητα ή τμήματα αυτών, τα οποία ενοικιάζονται ή πωλούνται και είναι άνω των 50τ.μ.

  Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΚΑ προσκαλεί όσους επιθυμούν να αποκτήσουν Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή και να εγγραφούν στα οικεία Μητρώα να παρακολουθήσουν το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε κατάλληλους φορείς εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) και της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄).

  Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικοί, με αναγνωρισμένα τα επαγγελματικά τους προσόντα στη χώρα μας, κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, και να διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία.

  Το πρόγραμμα των σεμιναρίων έχει ως εξής:

  1. Θεσμικό πλαίσιο - Μεθοδολογία ενεργειακής απόδοσης κτιρίων - 8 ώρες
  2. Θερμομονωτική επάρκεια κτιριακού κελύφους - 8 ώρες
  3. Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου - 20 ώρες
  4. Πρακτική άσκηση - 24 ώρες

   Μάθετε περισσότερα...


Παράλειψη μαθήματα

Μαθήματα

Σύμπτυξη όλων
Ξεδίπλωμα όλων

Παράλειψη ΕίσοδοςΠαράλειψη ΠλοήγησηΠαράλειψη Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη

Για θέματα Τεχνικής Υποστήριξης - Προβλημάτων - Αποριών, επικοινωνήστε μαζί μας με τους παρακάτω τρόπους:

1. Στο τηλ.2310 546816, κάθε εργάσιμη ημέρα από τις 09.00 ως τις 15.00
2. Στο email: info@ideakek.gr, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα.

Παράλειψη Συνδεδεμένοι Χρήστες

Συνδεδεμένοι Χρήστες

(τα τελευταία 5 λεπτά)
Κανένας